Aktiviteter i kyrkan

En kyrka är en plats för att fira mässan, att dela nattvarden. Men kyrkan är också så mycket mer än detta. I kyrkans namn anordnas mängder av aktiviteter. Det finns få pastorat som inte har en kyrkokör, och det är inte ovanligt att det förut om en kyrkokör finns både barnkör, damkör och körer med olika musikalisk ambitionsnivå. Kyrkorna anordnar också utflykter, helgdagsfiranden och andra aktiviteter.

I fjällkyrkorna anordnas det fjällvandringar och ofta finns det gott fika att köpa i anslutning till kyrkan. På vintern byter förstås fjällen skepnad och vandringarna ersätts med skidturer. Fjällkapellen kan vara speciellt mysiga att komma in i eftersom de står i kontrast till den kyla och vithet som finns utanför.

Konserter är ett vanligt inslag i kyrkans verksamhet och förutom kantorn eller kyrkomusikern i församlingen brukar också musiker och sångare från församlingen och utifrån komma och underhålla eller beröra. Det är också vanligt med samarbeten mellan körerna och musikaliska grupper eller sångare utifrån. Kyrkomusiken från förr, av kompositörer som Bach, Monteverdi och Mozart, spelas och sjungs mycket i kyrkan och bevaras på detta sätt genom generationerna.3611992048_70b5389ab1_b

Konfirmationer sker på olika sätt i olika kyrkor, stift och församlingar. En del konfirmander (så kallas de ungdomar som konfirmerar sig) konfirmerar sig i sin hemförsamling, och då är det vanligt att man träffas drygt en gång i veckan under till exempel ett års tid. Det är också vanligt att gruppen åker iväg till en kursgård för att vara tillsammans, eventuellt också med andra konfirmandgrupper från stiftet. Du kan också i flera stift konfirmera dig på stiftsgården vilket innebär att du åker iväg på ett läger i flera veckor antingen under terminen eller sommaren och lär känna andra personer från stiftet och eventuellt övriga Sverige. För många är denna tid en väldigt omvälvande och positiv upplevelse. För att bli konfirmerad behöver du inte vara troende, bara döpt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *