Category Archives: svensk kyrka

Kyrkan möter besökarna där de är

Ett flertal svenska fjällorter stoltserar med vackra kyrkor med program anpassade för såväl församlingsmedlemmar som besökare. Ofta handlar det om musik och aktiviteter förlagda till kyrkohögtiderna men kyrkor och kapell anpassar sig idag efter sina besökare och flyttar gärna ut sina gudstjänster till andra lokaler och platser.

I Kvikkjokk anlades år 1661 ett smältverk vilket smälte silvermalm från gruvorna vid Alkavare. Vid denna tid användes en stuga som gudstjänstlokal till dess kapellet stod klart år 1763. Kapellet ersattes av en kyrka, den som kan beskådas och besökas än idag, år 1907. Den nuvarande kyrkan är ritad av arkitekt Fritz Eckert och då den byggdes behölls predikstolen, dopfunten, ett hörnskåp och ett altarräcke från den gamla kyrkan. Kvikkjokks kyrka ingår i Jokkmokks församling och här arbetar två församlingsmusiker som ansvarar för konserter, musikgrupper, musikundervisning med mera.

Längre söderut finns Tandådalens kyrka. Limaprästen Halfdan Rönneseth tog år 1968 initiativet till att uppföra en kyrka som ett resultat av de gudstjänster som vid påsktid firats utomhus på Caravan Club. Rönneseths insamling samlade in 150.000 kronor och den 1 september 1985 kunde kyrkan invigas. Med inspiration från lappkåtans form är kyrkan 12 x 12 meter i grundplanet och 12 meter hög. Kyrkan är en del av Lima-Transtrands församling, Västerås stift, och är vanligtvis öppen varje dag klockan 10.00-17.00 då besökarna kan köpa kaffe med hembakat (bullarna är omtalade!), fairtradeprodukter och annat. Utöver Tandådalens kyrka finns i Lima-Transtrands församling också Sälens fjällkyrka invid Högfjällshotellet och fyra andra kyrkor och kapell. I kyrkorna hålls diverse aktiviteter som söndagsmässor, kvällsmässor, sångtajm för barn och vuxna, musikkvällar och kyrkis (föräldrar och barn träffas för att leka och fika).images-35

I Idre finns Fjällkapellet invid Västbacken ovanför skidstadion och det håller alltid öppet. Kapellet tillhör Västerås stift och Idre-Särna församling och arrangerar olika aktiviteter, t.ex. musik, mässor och sång- och sagostunder. Varmare årstider hålls också friluftsgudstjänster.

Ära vare Gud på höjden

Många församlingar i fjällen har ett brett utbud av aktiviteter. Det kan handla om lokal verksamhet som barntimmar, många har också körverksamhet och musikföreningar. Ungdomsverksamhet har ofta en viktig roll i kyrkan och förutom konfirmandläger, där många ungdomar får lära sig om Gud och om tro, men också diskutera etik, moral och frågor som rör världen utanför; världsliga frågor med ett sakralt perspektiv.

Något som fjällkyrkorna ofta kan erbjuda för sina församlingsmedlemmar liksom utifrånkommande besökare är vandringar i fjällen i närheten. Fjällvandring är en härlig aktivitet, inte minst om du kombinerar den med tältning eller kyrkobesök. Samtidigt kan den vara krävande för kroppen för den som inte är van. Den som inte går en mil i terräng vanligtvis kommer känna av detta. Ett par bra vandringskängor är av yttersta vikt, som Muckboot-kängor, ett riktigt kvalitetsmärke. Det är också bra om du har gått in kängorna för det är lätt att få skavsår med nya skor och när inte fötterna är vana att vandra mycket. På Active Outfit & ITAB Outdoor hittar du Muckboot och andra kängor som passar till långa vandringar även de svårare terrängerna.old_swedish_church_built_1698_wilmington_delaware_66686

I fjällkyrkorna anordnas regelbundet musikkvällar och andakter, vilka kan vara i fjällkyrkan eller belägna i en kåta i närheten eller inom gång/skidavstånd. Med tystnaden runt omkring och värmen från elden har en andakt i fjällmiljö alla förutsättningar att bli en magisk upplevelse. Har du tur bildas också ett norrsken om himlen vilket kan göra upplevelsen ännu starkare. Men en stark upplevelse kan du få såväl på vintern när snön ligger vit runt omkring och mörkret sänker sig tidigt på dagen, som på sommaren när det speciella ljuset i midnattssolens land gör sig påmind mot kvällen. Nätterna utan slut är en mycket bra anledning till en kvällsandakt i det öppna, med bergens siluetter som enda bakgrund.

Kyrkans Fjällgård Jäkkvik

Kyrkans fjällgård i Jäkkvik ligger i byn Jäckvik, 60 kilometer nordväst om Arjeplog. På stranden av Hornavan, vid foten av fjället Pieljekaise, så är detta en lägergård vilken tar emot turister och enskilda gäster. Med sina 80 bäddar fungerar det sommartid ungefär som ett vandrarhem.

Det utmärkta läget invid fjället och Sveriges djupaste sjö så kan gården erbjuda en mängd naturupplevelser, till exempel fiske, jakt, kanotpaddling och fjällvandring – men även vila och rekreation. Silvervägen, vilken tar sina resenärer till Norge, passerar förbi gården och så gör också Kungsleden. Fjället erbjuder vandringsleder och vintersport och vandrar man Kungsleden mellan Kvikkjokk och Ammarnäs så kan det gå flera dagar utan att man träffar på andra fjällvandrare – sträckan är vacker men sällan nyttjad.

Att Kyrkans fjällgård ligger invid Pieljekaise ger vintertid möjlighet till längd- och utförsskidåkning och skoterutflykter. Vid trädgränsen finns en året-runt-öppen stuga för dem som vill vila benen en stund. Semisjaur-Njarg sameby har renbete på Pieljekaise och den del av fjället som är nationalpark utgör också en del av samebyns kalvningsland. Fjället når 1 238 meter över havet, och namnet Pieljekaise betyder öronfjäll – det sägs att två av topparna ser ut som öron.morlunda_church_smaland_sweden

Kyrkans fjällgård återfinns i just Jäckvik och rimmar väl med byns historia, då det var här som väckelsepredikanten Lars Levi Laestadius föddes i ett mycket fattigt hem den 10 januari år 1800. Laestadius har gått till historien som grundare av den livskraftiga väckelserörelsen Læstadianismen och för sina insatser inom botaniken. Till detta så var han förkunnare, forskare och tänkare och väckte ständigt debatt. Hans predikningar har översatts till flertalet språk.

Gruvbolaget i Nasafjäll insynade år 1779 byn Jäckvik som bruksnybygge, vilket gjorde att de som bosatte sig här fick skattefrihet och inte blev uttagna i krig. I gengäld så skulle de forsla malm från silvergruvan vid norska gränsen till den svenska kusten. Någon rusning till byn blev det inte, men efter nämnda familjen Laestadius så bosatte sig familjen Håman/Gabrielsdotter här efter att ha hört talas om det fantastiska fisket. Efter det så har byn alltid varit bebodd.

Idre fjäll och friluftsaktiviteter

På Idre fjäll finns en skidbacke för alla, oavsett erfarenhet, ålder, tycke och smak. Här finns så mycket som 27 liftar och 40 nedfarter runt fjällets topp, som heter Grängesvålen. För barn och nybörjare finns flera flacka områden och för den mer säkra skidåkaren finns både långa och branta backar av olika svårighetsgrad. Backarna är många och varierande, men trots detta är det lätt att hitta tillbaka till varandra ifall ni skulle välja olika backar. På Idre fjäll är det enkelt att förstå hur nedfarterna går och vilken typ av skidåkare de är lämpade för. Förutom skidåkning kan man åka på skotersafari, bada och bowla. Allt är beläget förhållandevis centralt, så oavsett om man är ute efter spänning och äventyr eller lugn och ro så är det lätt att få sina önskemål uppfyllda.

Fjällkyrkan och Idre-Särna församlings aktiviteter

Ovanför skidstadion och vid Västbacken ligger Fjällkapellet. Denna kyrka är alltid öppeswedish_ev_mission_covenant_church_-_portland_oregonn, så för den som vill ha en enskild andakt är det möjligt dygnet runt. I Fjällkyrkan hålls nattvardsgudstjänster under parollen “Mässa vid stillhetens källa”. Men man kan också gå på ljuständning i kyrkan. Här arrangeras även kvällar fyllda med musik, samt sago- och sångstunder. Denna kyrka lägger, helt naturligt, extra vikt vid turismen i området. Här kan den som så önskar få sitt sagobröllop i en magiskt vacker miljö.

Kyrkans fäbod och gårdstun

Till den oerhört vackert och naturligt belägna Fjällkyrkan hör även en fäbod och dess gårdstun. Under sommaren hålls det friluftsgudstjänster här och det är inte ovanligt att lokalt förankrade spelmän uppträder. Kan hända bjuds det även på kaffe som kokats över den öppna elden i Störröset. I samband med dessa gudstjänster anordnar Svenska kyrkan och Idre-Särna församling vandringar. I god tid före gudstjänsten kan man tillsammans med representanter från kyrkan och andra medmänniskor vandra från Fjällkapellet till fäboden.

Svenska kyrkan och dess historia

Sverige övergav successivt sin tro på asagudar och blev kristet under 1000-talet. Munken Ansgar kom med budskapet om kristendomen redan på 800-talet. Till en början var Svenska kyrkan en del av den Romers-Katolska kyrkan och lydde således under påven i Rom. Men, i och med reformationen på 1500-talet blev den Svenska kyrkan självständig och tog en annan inriktning än den inom Romersk-Katolska kyrkan. Alltsedan denna tidsperiod har Svenska kyrkan baserat sitt budskap på den evangelisk-lutherska bekännelsen. Efter cirka 1000 år som ett kristet land upplöstes relationen mellan kyrka och stat år 2000. Innebörden är att Svenska kyrkan inte längre är en statskyrka utan ett självständigt trossamfund. I övrigt baseras läran fortfarande på den evangelisk-lutherska bekännelsen och tanken är att organisationen ska finnas representerad i hela landet.

Församlingar och kyrkor i fjällkommuner

Idre och Särna är exempel på två församlingar i fjällkommuner som gått samman. I Idre-Sä2173083_eea9b555rna församling finns flertalet kyrkor, kapell och andra samlingsplatser. En av de kanske mest kända kyrkorna i denna församling är Fjällkapellet. Kyrkan kan besökas i en idyllisk miljö på Idre fjäll. I Älvdalens kommun finns även Idre kyrka och Särna kyrka. Inom Svenska kyrkans verksamhet i Idre och Särna finns så mycket mer än Gudstjänster, vigslar och dop. Titta gärna på församlingens kalender och se vad som erbjuds. Svenska kyrkan i våra fjällkommuner anordnar även evenemang med musik och fjällvandringar.

Pilgrimsvandra i fjällen med Svenska kyrkan

Att pilgrimsvandra i Svenska kyrkans regi torde inte vara någon ovanlig företeelse, men att göra det i fjällen kräver sin alldeles speciella planering, inte minst vad gäller utrustning och dagsetapper. En dags vandring kan variera mellan en och två mil. Hänsyn tas till väderförhållanden, terräng och vandrarnas kondition. I samband med dessa pilgrimsvandringar sker övernattning i någon av Svenska Turistföreningens (STF) stugor. Dag Hammarskjöldsleden är ett exempel på vandringsled där det finns stugor med ungefär en mils avstånd.

Stefanosgården i Gagsmark

Stefanosgården är ursprungligen en bondgård med en historia som går tillbaka till mitten av 1800-talet. Den är belägen på en kulle och har utsikt över tre sjöar, åkrar, ängar och betande djur. Här finns inom nära avstånd en barnvänlig badstrand, fina promenadstigar, fiske i Åbyälven och Byskeälven, cykeluthyrning och på gården kan olika utställningar inom konst och hantverk locka till besök. Men för många är det inte främst aktiviteterna som lockar utan möjligheten till lugn och ro. Här kan man sjunka in i sina egna tankar och göra ingenting alls.

Gården är en fristående gård inom Svenska kyrkan och drivs idag av kyrkoherde Hans Degerman, även om den i skrivande stund är “till salu”.download-44

Det äldsta huset på gården är Härbret från år 1855 vilket idag fungerar bland annat som brudkammare och bröllopssvit. Några år senare, 1867, stod Lillstugan klar och den användes förr som bostad åt “gammelfolket” på gården, men idag så fungerar den som utställningslokal och används för föreläsningar och mindre gudstjänster. I denna lilla stuga finns även ett andaktsrum. Ytterligare några år senare, på 1880-talet, så byggdes Storstugan, den nuvarande mangårdsbyggnaden, och den har än idag kvar några av sina originaldetaljer. Idag är Stefanosgården en mötesplats för troende från hela världen – men också för andra. Man behöver inte vara religiös eller troende för att checka in på gårdens Bed & Breakfast.

Gagsmark är beläget i Byske församling i Skellefteå kommun, 40 kilometer från Piteå. Om ingen av de aktiviteter som tidigare nämnts lockar, och om man önskar att se mer av Gagsmark, så finns här bland annat ett fornminnesmärkt skravelstensfält, vilket man tror är en gammal samisk kultplats med stenar som lagts i olika formationer. Skarvelstensfältet är beläget på Stavsjöheden. I omgivningarna kan man också beskåda en ryssugn, en tjärdal, den omtyckta utflyktsplatsen Kvarnfallet och badplatsen vid Ytterträsket.

Svenska kyrkans högtider

De största högtiderna man firar inom Svenska kyrkan är jul, påsk och pingst.

  • Till jul firas att Gud blev människa i och med Jesu födelse. Jesus ankomst till världen går att läsa om i det Gamla testamentet; han, Guds son, kom för att frälsa människorna.
  • Påskhögtiden handlar om korsfästelsen av Jesus, hans död och återuppståndelse. Det som firas under påsken är att Jesus besegrade döden; detta torde var den allra största av kyrkans högtider och i den kristna tron.
  • Pingsten kanske är den minst kända av kyrkans mest uppmärksammade högtider. Då är det den heliga anden som firas, att denna ande finns ibland människorna, liksom hos de 12 lärjungarna en gång i tiden. Denna högtid går att läsa om i Apostlagärningarna. Där skrivs det om den helige ande och dennes utgjutelse över Jesu lärjungar, precis som utlovats. Jesus visade sig för dem och talade om Guds rike. I samband med en gemensam måltid bad han lärjungarna stanna i Jerusalem för att invänta dopet av den heliga ande.

Fira kristna högtider med Svenska kyrkan i fjällen15037527304_88879ff835_b

Idre-Särna församling tillhör Västerås stift och där finns många vackra kyrkor, kapell och andra byggnader i medeltida stil. En av dessa är Fjällkyrkan i Idre, men här finns även Idre och Särna Kyrka. Den som turistar i området eller av annan anledning befinner sig på fjället kan skatta sig lycklig över att kunna fira Svenska kyrkans största högtider tillsammans med likasinnade i en underskön miljö.

Fjällkyrkan för traditionella kyrkohögtider, likväl som enskilda andakter

Här firas jul, påsk och pingst helt enligt den heliga skriften och Svenska kyrkans tradition. Den som vill ha en stunds eftertanke och enskild andakt kan också få sina behov tillfredsställda. Kyrkan är alltid öppen för den med behov av Jesu närvaro. Man anordnar förutom gudstjänster, musik och sagostunder och även vandringar från Fjällkapellet till fäboden inför gudstjänster.

Aktiviteter i kyrkan

En kyrka är en plats för att fira mässan, att dela nattvarden. Men kyrkan är också så mycket mer än detta. I kyrkans namn anordnas mängder av aktiviteter. Det finns få pastorat som inte har en kyrkokör, och det är inte ovanligt att det förut om en kyrkokör finns både barnkör, damkör och körer med olika musikalisk ambitionsnivå. Kyrkorna anordnar också utflykter, helgdagsfiranden och andra aktiviteter.

I fjällkyrkorna anordnas det fjällvandringar och ofta finns det gott fika att köpa i anslutning till kyrkan. På vintern byter förstås fjällen skepnad och vandringarna ersätts med skidturer. Fjällkapellen kan vara speciellt mysiga att komma in i eftersom de står i kontrast till den kyla och vithet som finns utanför.

Konserter är ett vanligt inslag i kyrkans verksamhet och förutom kantorn eller kyrkomusikern i församlingen brukar också musiker och sångare från församlingen och utifrån komma och underhålla eller beröra. Det är också vanligt med samarbeten mellan körerna och musikaliska grupper eller sångare utifrån. Kyrkomusiken från förr, av kompositörer som Bach, Monteverdi och Mozart, spelas och sjungs mycket i kyrkan och bevaras på detta sätt genom generationerna.3611992048_70b5389ab1_b

Konfirmationer sker på olika sätt i olika kyrkor, stift och församlingar. En del konfirmander (så kallas de ungdomar som konfirmerar sig) konfirmerar sig i sin hemförsamling, och då är det vanligt att man träffas drygt en gång i veckan under till exempel ett års tid. Det är också vanligt att gruppen åker iväg till en kursgård för att vara tillsammans, eventuellt också med andra konfirmandgrupper från stiftet. Du kan också i flera stift konfirmera dig på stiftsgården vilket innebär att du åker iväg på ett läger i flera veckor antingen under terminen eller sommaren och lär känna andra personer från stiftet och eventuellt övriga Sverige. För många är denna tid en väldigt omvälvande och positiv upplevelse. För att bli konfirmerad behöver du inte vara troende, bara döpt.