Idre fjäll och friluftsaktiviteter

På Idre fjäll finns en skidbacke för alla, oavsett erfarenhet, ålder, tycke och smak. Här finns så mycket som 27 liftar och 40 nedfarter runt fjällets topp, som heter Grängesvålen. För barn och nybörjare finns flera flacka områden och för den mer säkra skidåkaren finns både långa och branta backar av olika svårighetsgrad. Backarna är många och varierande, men trots detta är det lätt att hitta tillbaka till varandra ifall ni skulle välja olika backar. På Idre fjäll är det enkelt att förstå hur nedfarterna går och vilken typ av skidåkare de är lämpade för. Förutom skidåkning kan man åka på skotersafari, bada och bowla. Allt är beläget förhållandevis centralt, så oavsett om man är ute efter spänning och äventyr eller lugn och ro så är det lätt att få sina önskemål uppfyllda.

Fjällkyrkan och Idre-Särna församlings aktiviteter

Ovanför skidstadion och vid Västbacken ligger Fjällkapellet. Denna kyrka är alltid öppeswedish_ev_mission_covenant_church_-_portland_oregonn, så för den som vill ha en enskild andakt är det möjligt dygnet runt. I Fjällkyrkan hålls nattvardsgudstjänster under parollen “Mässa vid stillhetens källa”. Men man kan också gå på ljuständning i kyrkan. Här arrangeras även kvällar fyllda med musik, samt sago- och sångstunder. Denna kyrka lägger, helt naturligt, extra vikt vid turismen i området. Här kan den som så önskar få sitt sagobröllop i en magiskt vacker miljö.

Kyrkans fäbod och gårdstun

Till den oerhört vackert och naturligt belägna Fjällkyrkan hör även en fäbod och dess gårdstun. Under sommaren hålls det friluftsgudstjänster här och det är inte ovanligt att lokalt förankrade spelmän uppträder. Kan hända bjuds det även på kaffe som kokats över den öppna elden i Störröset. I samband med dessa gudstjänster anordnar Svenska kyrkan och Idre-Särna församling vandringar. I god tid före gudstjänsten kan man tillsammans med representanter från kyrkan och andra medmänniskor vandra från Fjällkapellet till fäboden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *