Kyrkan möter besökarna där de är

Ett flertal svenska fjällorter stoltserar med vackra kyrkor med program anpassade för såväl församlingsmedlemmar som besökare. Ofta handlar det om musik och aktiviteter förlagda till kyrkohögtiderna men kyrkor och kapell anpassar sig idag efter sina besökare och flyttar gärna ut sina gudstjänster till andra lokaler och platser.

I Kvikkjokk anlades år 1661 ett smältverk vilket smälte silvermalm från gruvorna vid Alkavare. Vid denna tid användes en stuga som gudstjänstlokal till dess kapellet stod klart år 1763. Kapellet ersattes av en kyrka, den som kan beskådas och besökas än idag, år 1907. Den nuvarande kyrkan är ritad av arkitekt Fritz Eckert och då den byggdes behölls predikstolen, dopfunten, ett hörnskåp och ett altarräcke från den gamla kyrkan. Kvikkjokks kyrka ingår i Jokkmokks församling och här arbetar två församlingsmusiker som ansvarar för konserter, musikgrupper, musikundervisning med mera.

Längre söderut finns Tandådalens kyrka. Limaprästen Halfdan Rönneseth tog år 1968 initiativet till att uppföra en kyrka som ett resultat av de gudstjänster som vid påsktid firats utomhus på Caravan Club. Rönneseths insamling samlade in 150.000 kronor och den 1 september 1985 kunde kyrkan invigas. Med inspiration från lappkåtans form är kyrkan 12 x 12 meter i grundplanet och 12 meter hög. Kyrkan är en del av Lima-Transtrands församling, Västerås stift, och är vanligtvis öppen varje dag klockan 10.00-17.00 då besökarna kan köpa kaffe med hembakat (bullarna är omtalade!), fairtradeprodukter och annat. Utöver Tandådalens kyrka finns i Lima-Transtrands församling också Sälens fjällkyrka invid Högfjällshotellet och fyra andra kyrkor och kapell. I kyrkorna hålls diverse aktiviteter som söndagsmässor, kvällsmässor, sångtajm för barn och vuxna, musikkvällar och kyrkis (föräldrar och barn träffas för att leka och fika).images-35

I Idre finns Fjällkapellet invid Västbacken ovanför skidstadion och det håller alltid öppet. Kapellet tillhör Västerås stift och Idre-Särna församling och arrangerar olika aktiviteter, t.ex. musik, mässor och sång- och sagostunder. Varmare årstider hålls också friluftsgudstjänster.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *