Svenska kyrkan och dess historia

Sverige övergav successivt sin tro på asagudar och blev kristet under 1000-talet. Munken Ansgar kom med budskapet om kristendomen redan på 800-talet. Till en början var Svenska kyrkan en del av den Romers-Katolska kyrkan och lydde således under påven i Rom. Men, i och med reformationen på 1500-talet blev den Svenska kyrkan självständig och tog en annan inriktning än den inom Romersk-Katolska kyrkan. Alltsedan denna tidsperiod har Svenska kyrkan baserat sitt budskap på den evangelisk-lutherska bekännelsen. Efter cirka 1000 år som ett kristet land upplöstes relationen mellan kyrka och stat år 2000. Innebörden är att Svenska kyrkan inte längre är en statskyrka utan ett självständigt trossamfund. I övrigt baseras läran fortfarande på den evangelisk-lutherska bekännelsen och tanken är att organisationen ska finnas representerad i hela landet.

Församlingar och kyrkor i fjällkommuner

Idre och Särna är exempel på två församlingar i fjällkommuner som gått samman. I Idre-Sä2173083_eea9b555rna församling finns flertalet kyrkor, kapell och andra samlingsplatser. En av de kanske mest kända kyrkorna i denna församling är Fjällkapellet. Kyrkan kan besökas i en idyllisk miljö på Idre fjäll. I Älvdalens kommun finns även Idre kyrka och Särna kyrka. Inom Svenska kyrkans verksamhet i Idre och Särna finns så mycket mer än Gudstjänster, vigslar och dop. Titta gärna på församlingens kalender och se vad som erbjuds. Svenska kyrkan i våra fjällkommuner anordnar även evenemang med musik och fjällvandringar.

Pilgrimsvandra i fjällen med Svenska kyrkan

Att pilgrimsvandra i Svenska kyrkans regi torde inte vara någon ovanlig företeelse, men att göra det i fjällen kräver sin alldeles speciella planering, inte minst vad gäller utrustning och dagsetapper. En dags vandring kan variera mellan en och två mil. Hänsyn tas till väderförhållanden, terräng och vandrarnas kondition. I samband med dessa pilgrimsvandringar sker övernattning i någon av Svenska Turistföreningens (STF) stugor. Dag Hammarskjöldsleden är ett exempel på vandringsled där det finns stugor med ungefär en mils avstånd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *