Svenska kyrkans högtider

De största högtiderna man firar inom Svenska kyrkan är jul, påsk och pingst.

  • Till jul firas att Gud blev människa i och med Jesu födelse. Jesus ankomst till världen går att läsa om i det Gamla testamentet; han, Guds son, kom för att frälsa människorna.
  • Påskhögtiden handlar om korsfästelsen av Jesus, hans död och återuppståndelse. Det som firas under påsken är att Jesus besegrade döden; detta torde var den allra största av kyrkans högtider och i den kristna tron.
  • Pingsten kanske är den minst kända av kyrkans mest uppmärksammade högtider. Då är det den heliga anden som firas, att denna ande finns ibland människorna, liksom hos de 12 lärjungarna en gång i tiden. Denna högtid går att läsa om i Apostlagärningarna. Där skrivs det om den helige ande och dennes utgjutelse över Jesu lärjungar, precis som utlovats. Jesus visade sig för dem och talade om Guds rike. I samband med en gemensam måltid bad han lärjungarna stanna i Jerusalem för att invänta dopet av den heliga ande.

Fira kristna högtider med Svenska kyrkan i fjällen15037527304_88879ff835_b

Idre-Särna församling tillhör Västerås stift och där finns många vackra kyrkor, kapell och andra byggnader i medeltida stil. En av dessa är Fjällkyrkan i Idre, men här finns även Idre och Särna Kyrka. Den som turistar i området eller av annan anledning befinner sig på fjället kan skatta sig lycklig över att kunna fira Svenska kyrkans största högtider tillsammans med likasinnade i en underskön miljö.

Fjällkyrkan för traditionella kyrkohögtider, likväl som enskilda andakter

Här firas jul, påsk och pingst helt enligt den heliga skriften och Svenska kyrkans tradition. Den som vill ha en stunds eftertanke och enskild andakt kan också få sina behov tillfredsställda. Kyrkan är alltid öppen för den med behov av Jesu närvaro. Man anordnar förutom gudstjänster, musik och sagostunder och även vandringar från Fjällkapellet till fäboden inför gudstjänster.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *